תמרת

שם נייד כתובת
מעוז ד"ר גדי
04-6547587 הליבנה 34 תמרת 3657600