תלמי יפה

שם נייד כתובת
סינתיה(סינדי)רסקין
052-4297807 תלמי יפה 7912000