תלמי אלעזר

שם נייד כתובת
אבחון ושיפור תפקודי למידה
052-4538422 תלמי אלעזר 3881200