שדי חמד

שם נייד כתובת
יעקובי שושי
054-4291311 שדי חמד 4585500