שאר ישוב

שם נייד כתובת
שתיל ד"ר יונתן
050-6770588 יובלים 43 שאר ישוב 1224000