קרני שומרון

שם נייד כתובת
שפירא מרים
09-7929333 הזכות 3 קרני שומרון 4485500