קרית אתא

שם נייד כתובת
טליה שימל שחם
052-4281468 קרית אתא 0