קורנית

שם נייד כתובת
בני שאלתיאל
050-2569132 קורנית 2018100