צפת

שם נייד כתובת
עמית לאה
04-6925095 נוף כנרת 64 צפת 13403