צור הדסה

שם נייד כתובת
שביד – שפירא יעל
052-3845809 הדולב 24 צור הדסה 9987500