צופית

שם נייד כתובת
גלבוע-שביט אורנה
054-4903159 צופית 4492500