עומר

שם נייד כתובת
בורינסקי אליסיה
08-6467473 השיטה 23 עומר 8496500