סלעית

שם נייד כתובת
מירי גדיש אלוש
052-2778255 סלעית 4588500