מעגן מיכאל

שם נייד כתובת
דבורי אלקלעי
052-5258795 מעגן מיכאל 3780500