מסילת ציון

שם נייד כתובת
אילת מימי
052-8839911 מסילת ציון 9977000