כפר קרע

שם נייד כתובת
מסאלחה ד"ר שפיק
04-6354990 כפר קרע 3007500