כפר עציון

שם נייד כתובת
מאור מרכז חינוכי
02-9935292 כפר עציון 9091200