כפר חב"ד

שם נייד כתובת
מרכז פוטנציאל
072-2323640 כפר חב"ד 6084000