כפר הס

שם נייד כתובת
נויה פוליאקוב
054-5821174 כפר הס 4069200