חיפה

שם נייד כתובת
צור מהלאל ענת
054-4604469 חיפה 0
חגית כהן ישורון
052-3429046 אגדתי ברוך 13 תל אביב 6993040
רם-סמילה יעל
052-5246735 הנביאים 4 תל אביב 6435604
גינת אנגל-ברק
052-5582840 וולמן לייב יהודה 4 תל אביב 6940214
פרמן ד”ר דבי
050-6878345 בן זאב 3 תל אביב 6789627
מאירסון יוסף
09-8941986 מירון 6 כפר יונה 4033537
אזארי שבתאי – פסיכותרפיה רוחנית
052-6327881 שד' מוריה 38 חיפה 3457205