חיפה

שם נייד כתובת
ד”ר בנטוב ראובן
03-6443103 פתחיה 14 תל אביב 6954914
ד”ר לילי מץ
04-8236258 גלבוע 47 חיפה 3271110
ד”ר סטרוזברג שלמה ויעל
02-6786508 דוד שמעוני 26 ירושלים 9262333
ד”ר ידין שלמה
050-6242717 אלחריזי 9 ראשון לציון 7577009
ד”ר אלעזר יעל
03-9661161 דרובין 4 ראשון לציון 7523104
ד”ר אומנסקי רוברטו
050-6267673 מבצע עובדה 4 באר שבע 8446004
ד”ר קופלר פרידה
03-6778828 הגאון אליהו 2 רמת גן 5236471
ד”ר אלקתנאני עואד
050-7370717 רמב"ם 4 באר שבע 8420954
ד”ר מיטלפונקט רוברטו
03-5497110 מוריה 9 רמת השרון 4722823
ד”ר וולשטין שלמה ומלוין
02-5633511 ברטנורא 3 ירושלים 9218403