חגור

שם נייד כתובת
אביבית דבי
052-2207705 שלדג 225 חגור 4587000