דגניה א

שם נייד כתובת
אנדריאה קליין
050-8890121 דגניה א' 1512000