גן יאשיה

שם נייד כתובת
ביאליק- כהן יהודית
04-6258056 גן יאשיה 3885000