גן חיים

שם נייד כתובת
אשכנזי דפנה פסיכולוגית שיקומית
09-7604659 הזית 3 גן חיים 4491000