בית הלל

שם נייד כתובת
אשכנזי אלעד
04-6903112 בית הלל 1225500