אפרת

שם נייד כתובת
פרדניק רות
054-5665681 מגדל עדר 6 אפרת 9043500